Blokada rozrusznika

Zdalna blokada rozrusznika pełni przede wszystkim funkcję zabezpieczającą pojazd przed jego nieautoryzowanym ponownym użyciem. Jeśli samochód został skradziony lub przywłaszczony, jest możliwość jego unieruchomienia i podjęcia działań zmierzających do odzyskania mienia. Włączanie i wyłączanie blokady rozrusznika może być też kontrolą dostępu do pojazdu.

Aby korzystać z tej funkcji należy obwód załączania rozrusznika połączyć przez przekaĄnik samochodowy z naszym sterownikiem zgodnie z instrukcją instalacji.

Może się zdarzyć, że rozrusznik zostanie zdalnie zablokowany w poruszającym się pojeĄdzie. Jeśli pojazd zatrzyma się w miejscu, gdzie nie ma sygnału sieci GSM (np. w garażu), nie będzie możliwości ponownego uruchomienia samochodu bez fizycznego odłączenia sterownika od przekaĄnika. Rozwiązanie nie jest w 100% bezpieczne, przypadkowe unieruchomienie pojazdu na skrzyżowaniu, przejeĄdzie kolejowym itp. grozi wypadkiem. OM Poland Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje wynikające ze stosowania tej funkcji.

Włączanie i wyłączanie blokady rozrusznika jest możliwe zarówno z aplikacji CarSpy na komputerze, jak i na smartfonie.

OM Poland Sp. z o.o.